Smile Centrum Височани

Естетична стоматологія

Контакти

ул. Jandova 598/1, 190 00 - Прага 9

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт     7:00 - 19:00
Пт     7:00 - 16:00

Записаться онлайн

Для наших пациентов мы предлагаем возможность записи через интернет.

Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог-імплантолог
Азар БACЕЛ
Азар БACЕЛЛікар-стоматолог
Катерина ВАРАВІНА
Катерина ВАРАВІНАЛікар-стоматолог
Ольга МАТЯШ
Ольга МАТЯШЛікар-стоматолог
Ольга КАВУН
Ольга КАВУНЛікар-стоматолог
Анна СІЩУК
Анна СІЩУКМедсестра
Івана ВАРІКОВА
Івана ВАРІКОВАМедсестра
Нікола ЛУКАЧОВА
Нікола ЛУКАЧОВАГігієністка
Ганна ЯЦЕНЮК
Ганна ЯЦЕНЮКМедсестра
Петра ШЕДОВА
Петра ШЕДОВАМедсестра

Smile Centrum Виногради

Естетична стоматологія

Контакти

ул. Lublaňská 1015/13, 120 00 - Прага 2

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт     7:00 - 19:00
Пт     7:00 - 16:00
Сб     8:00 - 16:00 або за домовленістю

Записатися онлайн

Для наших пацієнтів ми пропонуємо можливість записатися на прийом онлайн.

Владислав РІДЧЕНКО
Владислав РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог-імплантолог
Якуб МАТУШКА
Якуб МАТУШКАГігієніст
Габріела КРАМАРОВА
Габріела КРАМАРОВАГігієністка
Роман КАДЛЕЦ
Роман КАДЛЕЦЛікар-стоматолог
Веронiка ПЕТРАШОВА
Веронiка ПЕТРАШОВАМедсестра
Ілона ШИРИНСЬКА
Ілона ШИРИНСЬКАЛікар-стоматолог
Вероніка ПЕТРАШОВА
Вероніка ПЕТРАШОВАМедсестра
Вероніка ФОРМАНКОВА
Вероніка ФОРМАНКОВАМедсестра
Тетяна БЕЛКОВСЬКА
Тетяна БЕЛКОВСЬКАЛікар-стоматолог

Smile Centrum Летняни

Естетична стоматологія

Контакти

ул. Škrábkových 777/2, 199 00 - Прага 18

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт 7:00 - 15:00
Пт 7:00 - 16:00

Записатися онлайн

Для наших пацієнтів ми пропонуємо можливість записатися на прийом онлайн.

Олег РІДЧЕНКО
Олег РІДЧЕНКОПровідний лікар стоматолог-імплантолог
Віталій ЛИСЕНКО
Віталій ЛИСЕНКОЛікар-стоматолог
Леона ШИРКОВА
Леона ШИРКОВАГігієністка
Анета МРКАЧКОВА
Анета МРКАЧКОВАМедсестра
Володимир КОРСА
Володимир КОРСАЛікар-стоматолог
Люсія ПЕТРОВИКОВА
Люсія ПЕТРОВИКОВАГігієніст
Анна ЛИСЕНКО
Анна ЛИСЕНКОЛікар-стоматолог
Марина МИСАРОШ
Марина МИСАРОШМедсестра
Олег КУРИЛЬОВ
Олег КУРИЛЬОВЛікар-стоматолог
Петра КОПЕЦКА
Петра КОПЕЦКАМедсестра

Smile Centrum Горні Почерніце

Естетична стоматологія

Контакти

ул. Náchodská 762/65, 193 00 - Прага 20

Тел.: 222 222 230 
E-mail: scstomatologie@gmail.com

Час роботи:
Пн - Чт     7:00 - 19:00
Пт     7:00 - 16:00

Записатися онлайн

Для наших пацієнтів ми пропонуємо можливість записатися на прийом онлайн.

 Сергій КЛАНОВЕЦЬ
Сергій КЛАНОВЕЦЬ Провідний лікар стоматолог
Мар'яна ПАЛОК
Мар'яна ПАЛОКЛікар-стоматолог
Евгенiя ПАЛОК
Евгенiя ПАЛОКМедсестра
Роман ЯКІМОВИЧ
Роман ЯКІМОВИЧЛікар-стоматолог
Адела ЧАУТУРОВА
Адела ЧАУТУРОВАМедсестра
Катержина ВЛЧКОВА
Катержина ВЛЧКОВАЛікар-стоматолог
Джулі ХЕЙБАЛОВА
Джулі ХЕЙБАЛОВАМедсестра
Нікола ЧМЕЛІКОВА
Нікола ЧМЕЛІКОВАГігієністка
Наталія ПИЛИП
Наталія ПИЛИПМедсестра
Рената ГОМЕЛОВА
Рената ГОМЕЛОВАГігієністка