Blog

Zubní implantace pomocí chirurgické šablony

Zubní implantace pomocí chirurgické šablony

1.Zubní implantace pomocí chirurgické šablony.

2.Proces zhotovení chirurgické šablony.

3.Omezení při používání chirurgické šablony.

4.Chirurgické šablony: výhody a nevýhody jejich použití.

Image
Pro naše pacienty nabízíme možnost objednání on-line 

Zubní implantace

Zubní implantace pomocí chirurgické šablony je moderní a efektivní způsob, jak nahradit ztracené zuby. Jedná se o chirurgický zákrok, při kterém se implantát umístí do kosti a následně do něj připevní náhrada zubu nebo zubní korunka. Pro zajištění správné polohy a orientace implantátů se v dnešní době běžně využívají chirurgické šablony.

Chirurgická šablona je přesně vyrobený nástroj, který umožňuje implantologovi přesně umístit implantáty do kosti. Šablona je vytvořena pomocí počítačového návrhu (CAD) a následného výrobu pomocí 3D tisku. Na šablonu jsou vyznačeny body pro přesné umístění implantátů, které jsou přizpůsobeny konkrétnímu pacientovi.

Chirurgické šablony se používají v stomatologii již několik let a postupně se stávají stále běžnější metodou pro implantologii. Jejich hlavním cílem je minimalizovat rizika způsobená nejistým umístěním implantátu a zároveň zkrátit dobu samotného zákroku.

Proces zhotovení chirurgické šablony

Proces zhotovení chirurgické šablony se skládá z několika kroků a zahrnuje jak manuální, tak digitální technologie. Zde je nástin obecného procesu vytvoření chirurgické šablony:

  1. Odlití zubního oblouku pacienta: Nejprve je potřeba odlít odlévací model zubního oblouku pacienta. Tento model zachycuje exaktní tvar pacientových zubů a tkaniv.

  2. Digitalizace modelu: Odlévací model je následně digitalizován, což znamená, že je převeden do digitálního formátu. To se dělá pomocí speciálního zařízení, které snímá povrch modelu a získává tím 3D digitální model.

  3. Vytvoření 3D modelu kostního lůžka: Na základě digitálního modelu se pomocí CAD (Computer-Aided Design) softwaru vytvoří 3D model kostního lůžka. Tento model přesně zobrazuje kost a okolní tkáně.

  4. Plánování implantace: Na základě digitálního 3D modelu kostního lůžka se implantolog nebo ortodontist rozhodne o optimální pozici implantátů, korunek nebo ortodontických drátů.

  5. Vytvoření chirurgické šablony: Na základě digitálního 3D modelu a plánu léčby se pomocí CAM (Computer-Aided Manufacturing) technologie vytvoří konkrétní chirurgická šablona. CAM zařízení řídí laser nebo jiný nástroj, který řeže šablonu z bloku materiálu. Hotová šablona musí být pečlivě otestována a přizpůsobena pacientovi před samotným zákrokem.

  6. Použití chirurgické šablony: Během samotného zákroku lékař používá chirurgickou šablonu k přesnému umístění implantátů, korunek, ortodontických drátů a dalších stomatologických nástrojů.

Celkově lze říci, že proces zhotovení chirurgické šablony vyžaduje kombinaci manuální a digitální technologie, která umožňuje přesně plánovat a provádět stomatologické zákroky s minimálním rizikem pro pacienta.

Omezení při používání chirurgické šablony

- Ne každý pacient je vhodný pro použití chirurgické šablony: Někteří pacienti mohou mít anatomické nebo fyziologické vlastnosti, které ztěžují použití chirurgické šablony. V takových případech může být nutné použít jinou metodu pro plánování a umístění implantátů.

- Nutnost přesného umístění šablony: Chirurgická šablona musí být přesně umístěna na správném místě, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Pokud není šablona správně umístěna, může dojít k chybě v umístění implantátu nebo korunky.

- Omezení v případě komplikací: Pokud se během zákroku objeví komplikace, například krvácení nebo nejasné anatomičné poměry, může být nutné odstoupit od použití chirurgické šablony a přejít na manuální metodu.

- Náklady: Výroba chirurgické šablony může být nákladná, což může odradit některé pacienty nebo stomatology od použití této metody.

- Omezení při náhradě zubů: Použití chirurgické šablony může být omezené při náhradě více zubů, zejména pokud jsou zuby umístěny na různých místech v ústech.

Je třeba mít na paměti, že chirurgická šablona není všelék na problémy při zubní implantaci, ale může pomoci při přesném umístění implantátu a snížení rizik při zákroku.

Chirurgické šablony: výhody a nevýhody jejich použití

Použití chirurgické šablony má několik výhod. Jednou z hlavních výhod je minimalizace rizika způsobeného nejistým umístěním implantátu. Díky přesnému umístění implantátu je riziko jeho selhání mnohem nižší. Další výhodou je zkrácení doby samotného zákroku. Díky chirurgické šabloně je možné rychlejší a přesnější umístění implantátů, což vede ke zkrácení doby zákroku a zrychlení hojení.

Použití chirurgické šablony má však také několik nevýhod. Jednou z nevýhod je nákladnost. Vyrobit chirurgickou šablonu je časově a finančně náročné, což může zvýšit náklady na samotný zákrok. Další nevýhodou je omezení použití. V některých případech, jako jsou například příliš malé kostní lůžko pacienta, není možné použít chirurgickou šablonu.

 

Pro naše pacienty nabízíme možnost objednání on-line 

Naše kontakty

Smile Centrum Vysočany

Smile Centrum Vysočany

Jandova 598/1, 190 00 - PRAHA 9

KDY K NÁM?
V době:
Po: 7.30 - 19.00
Út: 7.30 - 17.00
St: 7.30 - 19.00
Čt: 7.30 - 19.00
Pá: 8.00 - 16.00
So: ZAVŘENO
Ne: ZAVŘENO